Bedrijven

Uw medewerkers vormen het menselijk kapitaal van uw organisatie.

Het welzijn van uw medewerkers is dan ook van groot belang.

Omgekeerd: als medewerkers ziek zijn, kost dat geld en de continuïteit van (een onderdeel van) uw werk loopt gevaar. Steeds meer bedrijven investeren daarom in het welzijn van hun medewerkers.

balance U future kan daarin het nodige voor u betekenen. De diensten die ik voor particulieren aanbied, kunnen ook voor uw medewerkers ingezet worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bewegingsadvies en voedingsadvies, maar ook aan het mentale en emotionele welzijn van uw medewerkers. Preventie en snelle re-integratie besparen veel geld op langere termijn.

Veel bedrijven kiezen ook voor stoelmassages. Deze massages helpen ziekteverzuim te voorkomen, vooral bij medewerkers die veel bureauwerk verrichten. Recente onderzoeken hebben aangetoond dat mensen die regelmatig stoelmassages krijgen alerter en helderder zijn en hierdoor dus minder fouten maken.

Kosten reduceren

U kunt de kosten voor stoelmassages reduceren of minimaliseren! Heeft uw bedrijf een arbojaarplan? De stoelmassages zijn dan 100% fiscaal aftrekbaar als bedrijfskosten. Vraag naar de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf bij uw accountant (check ook www.minfin.nl).